תחומי פעילות

תחומי פעילות

מחלקת ביקורת

עריכת ביקורת חשבונאית חיצונית לחברות ועמותות לצורך הגשת דוחות כספיים מבוקרים, לרבות דוחות למס. הדוחות משמשים את ההנהלה, רשויות המס וצדדים שלישיים. נלווה את העסק במהלך השנה בסקירת נתונים שוטפים ועד להגשת המאזן השנתי.

במהלך הביקורת השנתית נסב את תשומת לב המנהל ליעילות העסק, רווח גלמי, סבירות הכנסה ועוד.

מחלקת עצמאים

עריכת דוחות שנתיים אישיים לעצמאים, שותפויות ויחידים תושבי ישראל, עולים חדשים ותושבים חוזרים. תושב ישראל חייב להצהיר על הכנסותיו בארץ ובחו"ל, מה שמחייב מעקב צמוד של הלקוח והיערכות מראש במהלך השנה.

כמו כן, הגשת הצהרת הון ליחיד, עצמאי ושכיר בעל שליטה, החייבים בדיווח על נכסים בארץ ובחו"ל.

מחלקת מיסים

נושאי המיסוי הם רבים ומורכבים, המתעדכנים חדשות לבקרים. המשרד נותן מענה שוטף בתחום פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק הביטוח הלאומי. התמחות המשרד הינה בתחום המיסוי הבינלאומי מההיבט הישראלי תוך שיתוף פעולה עם רואי חשבון במדינות החוץ.

נושאים נוספים בהם המשרד מעורב הינם: שינויי מבנה ומיזוג, נאמנויות, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, מיסוי מקרקעין  ומיסוי בעת פרישה.

הנהלת חשבונות ושכר

מתן שירות שוטף לעצמאים, שותפויות, חברות ועמותות. השירות הינו אישי תוך הכרת פעילות פנים ארגונית – לקוחות, ספקים, עובדים וכו' ומענה בתחום השכר והפנסיה.

ערך מוסף ללקוח בכך שמנהלת החשבונות בקשר שוטף עם אחראי התיק במשרד ולא עם רו"ח חיצוני ממשרד אחר.

ייעוץ וליווי עסקי

ניהול היא מילת המפתח בעסק. תקציב – תמחיר – תזרים מזומנים. קבלת החלטות בזמן אמת – קליטה / פיטורין של עובד, התייעלות בתהליך ייצור, לקיחת הלוואה וכו'. ייעוץ עסקי נכון יתרום מהותית להצלחת העסק. זו לא הוצאה זו השקעה, שהעסק ירוויח ממנה.

מגוון השירותים: ייעוץ ארגוני, תכנית עסקית, הערכת שווי חברה, הלוואות וגיוס אשראי, תמריצים ממשלתיים , מענקים והלוואות בערבות מדינה.

דילוג לתוכן