מידע מקצועי

מידע מקצועי

דיווח חצי שנתי בגין רווחים מני"ע שלא נוכה מלוא המס בגינם

קיימת חובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות בגין רווחים מני"ע נסחרים בתקופה ינואר-יוני 2022, אשר לא נוכה מלוא המס בגינם, וזאת עד ליום 31.7.2022. מאפיין בעיקר ני"ע המנוהלים בחו"ל באמצעות ברוקר/בנק זר. הדיווח רלבנטי רק במקרים בהם נוצר רווח. כלומר, לאחר קיזוז הפסדים, לרבות קיזוז הפסדים מצטברים משנים קודמות. מצ"ב טופס לדיווח, הכולל את כל הפרטים הנדרשים.

דמי בידוד למעסיקים - ארכה עד 31.7.22

הוארכה תקופת הזכאות לקבלת דמי בידוד למעסיקים ולעצמאיים עד 31.7.22. ביטוח לאומי משלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד וכן לעובדים עצמאיים ששהו בבידוד מתאריך 1.7.21 ועד 31.7.22 – וענו על תנאי הזכאות. שימו לב, התשלום יינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות ואושרו על ידו. למידע מורחב על דמי בידוד למעסיקים:

דמי בידוד לעצמאים - ארכה עד 31.7.22

הוארכה תקופת הזכאות לקבלת דמי בידוד למעסיקים ולעצמאיים עד 31.7.22. ביטוח לאומי משלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד וכן לעובדים עצמאיים ששהו בבידוד מתאריך 1.7.21 ועד 31.7.22 – וענו על תנאי הזכאות. שימו לב, התשלום יינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות ואושרו על ידו. למידע מורחב על דמי בידוד למעסיקים:

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות התפרצות זן האומיקרון בחודשים ינואר פברואר 2022

באתר רשות המסים נפתחה היום (יום ג') האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק סיוע לעסקים אשר נפגעו בשל התפשטות זן האומיקרון.

במסגרת זו יוכלו להגיש בקשה לקבלת מענק עסקים קטנים ובינוניים לרבות מלכ"רים בעלי מחזור שנתי של 18 אלף ₪ ועד 80 מיליון ₪ בשנה, שחלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2022, ביחס לתקופות הבסיס ינואר-פברואר 2019.

דילוג לתוכן